H.P.A.株式会社|SPD業務|医療材料の管理・運用・供給|情報のデータ化・提供|コンサルティング|宮城県仙台市

201304111044433549.jpg
H.P.A.株式会社
〒981-3117
宮城県仙台市泉区市名坂字楢町173-8
TEL.022-771-2471
FAX.022-771-2472

──────────────────
■医療材料、衛生材料等の購買代行業務
■医療材料、医薬品等の管理供給業務
■医療材料に関する商品情報の提供業務
■医療材料等の購買、在庫、消費に関するコンサルタント業務
──────────────────
 
 

募集要項

募集要項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
現在、募集は行っておりません。
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
<<H.P.A.株式会社>> 〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字楢町173-8 TEL:022-771-2471 FAX:022-771-2472